Test 7

 1. 1 Punkt 0 Punkte
  Ich lüüte ... am Mentig aa.
 2. 1 Punkt 0 Punkte
  Er lüütet ... schpöter aa.
 3. 1 Punkt 0 Punkte
  Wänn lüütisch ... aa?

 1. 1 Punkt 0 Punkte
  Chasch am Samschtig ... ?
 2. 1 Punkt 0 Punkte
  Am Mentig ... leider nöd choo.
 3. 1 Punkt 0 Punkte
  ... cha guet singe.